Sprzątanie naszej świątyniW bieżącym tygodniu zapraszamy do sprzątania rodziny zamieszkałe w Zagrodnikach pod numerami domów: 21, 22, 23, 23a.

OGÓLNE ZASADY I SUGESTIE  SPRZĄTANIA
KOŚCIOŁA W OGRODNIKACH
 
Sprzątanie kościoła odbywa się co tydzień przez 4 kolejne rodziny. Co tydzień będą podawane nr domów rodzin proszonych do sprzątania.
Odpowiedzialność za tę posługę  można podjąć na różne sposoby. Jeśli ktoś w przypadającym terminie sprzątania nie może przyjść, to może znaleźć zastępcę za siebie. Gdy ten wariant nie będzie możliwy, to należy złożyć ofiarę w kwocie 50 zł. Wtedy do sprzątania zostanie wynajęta inna osoba spoza listy. Zgłaszamy to Radzie Parafialnej lub Księdzu Proboszczowi.

Zakres podstawowych prac dla grup sprzątających kościół:

1. Dokładne mycie wszystkich klamek.
2. Obmiatanie pajęczyn w całym kościele łącznie z chórem (szczególnie wokół żyrandoli i kinkietów),
3. Ścieranie kurzy i mycie: ołtarze, ambona, stoliki, krzesła, ławki, chrzcielnica, stacje Drogi Krzyżowej, konfesjonały, parapety przyokienne, w zakrystii: ścieranie kurzy z całej zabudowy z szaf, parapet, krzesła, drzwi, na chórze: ławki, schody,
4. Odkurzanie: cała podłoga w kościele, dywany, ławki,
5. Mycie podłóg - cała podłoga w kościele, zakrystiach.